TEDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren 12.02.2008 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatı’nda gerçekleştirilen seçimde e-Dönüşüm Türkiye Danışma Kurulu Başkanı seçilmiştir.

 TEDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren 12.02.2008 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatı’nda gerçekleştirilen seçimde e-Dönüşüm Türkiye Danışma Kurulu Başkanı seçilmiştir.

TEDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren 12.02.2008 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatı’nda gerçekleştirilen seçimde e-Dönüşüm Türkiye Danışma Kurulu Başkanı seçilmiştir.