Mobil Telekomünikasyonda Kayıtdışı ve Yansımaları Konulu Paneli

Mobil Telekomünikasyonda Kayıtdışı ve Yansımaları Konulu Paneli

Mobil Telekomünikasyonda Kayıtdışı ve Yansımaları Konulu Paneli 25 Temmuz 2008 Cuma günü Tarihinde İstanbul’da Çırağan Kempinski’de düzenlendi.

Mobil Telekomünikasyon Sektöründe kayıtdışı ile mücadelede bugüne kadar yapılan çalışmalar, gelinen aşama ve bundan sonra yapılması gereken çalışmaları değerlendirmek ve tartışmak üzere MOBİSAD (Mobil İletişim Sistemleri ve Araçları İşadamları Derneği), TEDER (Telekomünikasyon İnternet ve Bilgi Teknolojileri Derneği) ve TÜTED (Tüm Telekomünikasyon İşadamları Derneği) tarafından düzenlenen “Mobil Telekomünikasyonda Kayıtdışı ve Yansımaları” konulu panel Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve Telekomünikasyon Kurulu Başkanı Dr. Tayfun Acarer’in de katılımları ile 25 Temmuz 2008 Cuma günü İstanbul Çırağan Kempinski’de düzenlendi.

Panel, iki ayrı oturum halinde gerçekleşti. Telekomünikasyon Kurum Başkan Yrd. Doç. Dr. Mustafa Alkan’ın başkanlığını yaptığı 1. Oturumda, Kayıtdışı ile mücadelede, kurumlararası dayanışma ve ortak hedefe yönelik çalışmaların getirdiği başarılı sonuçlar ile yaşanan sorunlar ele alınarak, mevcut durum analizi yapılmış ve geleceğe dönük yapılması gereken çalışmalar üzerinde tartışılmıştır. Bu oturuma panelist olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürü Özcan Pektaş, Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Engin Başaran, MOBİSAD Danışmanı ve Telekomünikasyon Kurulu eski 2. Başkanı Abdullah Raşit Gülhan, TEDER Genel Başkanı Serhat Özeren, TÜTED Genel Başkanı Murat Dikici, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Nazmi Karyağdı, Gümrük Müsteşarlığı İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Selahattin Aldemir, Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Gümrük Uzmanı Ebru Can, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Bilişim Suçları Birimi Yöneticisi Dinçer Ay ve Adalet Bakanlığı Temsilcisi katıldı.

Telekomünikasyon Kurulu II. Başkanı Galip Zerey’in başkanlığını yaptığı 2. Oturumda ise; GSM İşletmecilerinin mobil sektörde kayıtdışı ile mücadelede yaptıkları çalışmalar ele alındı. Bu oturuma; Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, Türk Telekom Genel Müdürü Paul Doany, Avea Genel Müdürü Cüneyt Türktan, Vodafone Genel Müdür Yardımcısı Alp Sevindik konuşmacı olarak katıldı. Panel sonrasında Mobil Telekomünikasyon Sektörünün Kayıtdışından Arındırılması çalışmalarındaki üstün gayret ve öncülüklerinden dolayı Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’a paneli düzenleyen MOBİSAD, TEDER ve TÜTED tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Telekomünikasyon Kurumunun desteklediği panel; sektörün siyasi otorite, düzenleyici kurum, işletmeciler, sivil toplum örgütleri ve basın mensuplarının bir araya gelerek, kayıtdışı ekonomi ile mücadele konusunda bilgi alış-verişinde bulunmaları için önemli bir platform oluşturdu.